FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati
24 Število preostalih paketov

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pogoji storitve iskanja blaga

Pogoji storitve iskanja blaga Splošne določbe Izvajalec - Merkandi LTD, v nadaljnjem besedilu Merkandi, s sedežem v Angliji, enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham. Nalogodajalec-podjetnik ali posameznik, ki naroči storitev iskanja izdelkov. Storitev iskanja izdelkov-v nadaljnjem besedilu: storitev), sestoji iz iskanja ponudb za določen izdelek v imenu Nalogodajalca, nato pa posredovanja fotografij, kontaktnih podatkov in vseh dodatnih informacij, potrebnih za stik s prodajalcem in nakup blaga. Storitev opravlja Nalogojemalec. Strošek storitve je znesek, ki ga mora Nalogodajalec plačati za izvajanje storitve iskanja izdelkov. Obseg opravljene storitve 1. Naročnik odda naročilo za storitev iskanja blaga prek spletnega mesta Merkandi. Stroški storitve so prikazani na strani naročila storitve in se nanašajo na iskanje enega izdelka v skladu s specifikacijami stranke. Po plačilu storitve, ki jo odredi Nalogodajalec, Nalogojemalec nadaljuje z izvajanjem v 3 delovnih dneh od datuma knjiženja plačila. Če roka za izvedbo storitve ni mogoče izpolniti, se Nalogojemalec zaveže, da bo o tem takoj obvestil Nalogodajalca, v tem primeru pa za ta datum veljajo posamezni dogovori med strankami. Šteje se, da je storitev zaključena, ko se Naročniku pošljejo naslednje informacije o najdenih ponudbah: spletni naslov prodajalca internetni naslov najdenega proizvoda kontaktne informacije prodajalca (vključno s telefonsko številko, elektronskim naslovom, naslovom skladišča, imenom podjetja / prodajalca itd.) opis najdenega izdelka s podatki (cena, minimalno naročilo, podrobnosti ponudbe, garancija itd.) Izvajalec bo poslal vse pridobljene informacije s pridržkom, da morda ne bo na voljo vseh zgornjih elementov. Vse informacije bo Nalogojemalec poslal na elektronski naslov, ki ga je naročnik navedel v uporabnikovem računu ali navedel ob naročilu storitve iskanja blaga. Če izvajalec ne najde ponudb za blago, ki ga išče naročnik, se znesek, plačan za storitev, vrne na račun naročnika v roku 3 delovnih dni. Nadomestilo se izvrši v enaki obliki kot plačilo, ki ga opravi stranka. Če tako nadomestilo ni mogoče, Nalogojemalec stopi v stik s Nalogodajalcem, da določi drugo obliko nadomestila. Politika vračila Naročnik lahko v 7 koledarskih dneh od datuma prejema ponudb za iskano blago prejme povračilo pristojbine za opravljeno storitev. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo na zavihku za stike na spletnem mestu: https://merkandi.si/contact. Po 7 koledarskih dneh od datuma prejema ponudb za preiskovano blago naročnik ni upravičen do vračila kupnine. Pritožbe Nalogojemalec vam omogoča, da vložite pritožbo v naslednjih primerih: Izvajalec storitve ni opravil v roku, določenem kot datum dostave ponudb za blago. Naročnik ne more stopiti v stik z nobenim prodajalcem, ki ga navede izvajalec. Nalogodajalec je prejela ponudbe za izdelke, ki niso navedeni v naročilu. Če želite vložiti pritožbo, se obrnite na Merkandijevo podporo strankam. Kontaktne informacije so na voljo v zavihku za stike na spletni strani: https://merkandi.si/contact. V vsebini pritožbe je Nalogodajalec dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa in navesti vsaj enega od zgoraj omenjenih primerov, ki upravičujejo začetek pritožbenega postopka s strani družbe Merkandi. Pritožba se obravnava v 30 dneh od datuma potrditve sprejema vloge. Končne določbe Za zadeve, ki jih ta uredba ne zajema, se uporabljajo Splošni pogoji poslovanja Merkandi in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.