XMAS DEAL
-35%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravilnik o paketih za poslovne storitve

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principal - podjetnik ali fizična oseba, ki kupi poslovni paket.
 3. Paketi za podjetja - nabor storitev in ugodnosti v obliki paketov, ki jih izvaja izvajalec.
 4. Strošek storitve - znesek, ki ga mora stranka plačati za nakup poslovnega paketa.
 5. Naročene storitve - storitve, ki po nakupu v vsakem trenutku ostanejo na naročnikovem uporabniškem računu.
 6. Avtomatske storitve - storitve, ki se samodejno aktivirajo in delujejo brez vpletenosti naročnika.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Stranka odda naročilo poslovnega paketa preko spletne strani Merkandi. Stroški paketa in storitev, ki so vključene v paket, so navedeni neposredno na spletni strani https:https://merkandi.si/packages.
  2. Po plačilu naročenega paketa s strani naročnika izvajalec prejme potrditveno sporočilo. Od takrat naprej, odvisno od vrste storitve:
   1. Za naročene storitve - naročnik ima neomejen čas za izpolnjevanje storitvenega obrazca, ki začne storitev
   2. Za avtomatske storitve - storitve se samodejno aktivirajo v računu Naročnika.
   3. Naročnik z nakupom Paketa za poslovanje sprejema tudi pogoje storitev, ki so vključene v pakete. Razpoložljivost posameznih predpisov:
   4. Storitev se šteje za opravljeno, ko kupec po elektronski pošti prejme potrdilo o aktiviranju paketa.
   5. Če izvajalec ne more zagnati paketa storitev, se plačani znesek storitve vrne na račun naročnika v roku 3 delovnih dni. Povračilo se izvrši v enaki obliki kot plačilo storitve s strani Stranke. Če takšno vračilo ni možno, bo izvajalec kontaktiral naročnika, da se dogovorimo o drugi obliki vračila.
   6. Paket storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je njegova uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi.
   7. Izvajalec obvešča, da so nekatere storitve, vključene v Pakete za poslovanje, namenjene uporabnikom z možnostjo aktivne prodaje. Principal, ki nima aktivne prodajne opcije, jih ne sme uporabiti, dokler podjetje ni verificirano in omenjena opcija ni aktivirana. Zavrnitev aktivacije ali deaktivacije prodajne opcije iz kakršnega koli razloga naročniku ne daje pravice zahtevati povračila stroškov nakupa paketa.

     

    §3 Vračila

    1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
    2. Pogoj za vračilo je nezačetek izvajanja naročenih storitev. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
    3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https: merkandi.si/contact
    4. Izvajalec si pridržuje možnost, da lahko naročnik v primeru spremembe vsebine paketa uveljavlja povračilo sorazmernega dela stroška storitve glede na strošek nakupa celotnega paketa.

      

     §4 Pritožbe

     Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

     1. Paket storitev ni aktiviran na računu ravnatelja.
     2. Storitve so okvarjene ali niso več na voljo kot del paketov zaradi sprememb s strani izvajalca.
     3. Naročnik je prejel ponudbe za blago, ki ni navedeno v naročilu.

      Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: merkandi.si/contact. V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
      Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.

      §5 Končne določbe

      V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.