FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati
24 Število preostalih paketov

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravila storitve avtomatskega osveževanja ponudb

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Naročnik - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev avtomatskega osveževanja ponudb.
 3. Storitev avtomatskega osveževanja ponudb - v nadaljevanju storitev je sestavljena iz osveževanja vsake izbrane ponudbe - prodaje na spletnem mestu v določenih intervalih. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Strošek storitve - znesek, ki ga mora naročnik plačati za izvedbo storitve avtomatskega osveževanja ponudb.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik odda naročilo za samodejno osveževanje ponudb preko spletne strani Merkandi. Cena storitve je prikazana na strani za naročilo storitve in velja za neomejeno samodejno osveževanje prodajnih ponudb, objavljenih na platformi.
  2. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme sporočilo o potrditvi aktivacije storitve. Od tega trenutka je storitev aktivna in stranka lahko nadaljuje z vključitvijo storitve na vsako od objavljenih in novo objavljenih prodajnih ponudb.
  3. Storitev deluje popolnoma avtomatsko, brez vpletanja naročnika.
  4. Naročnik ima pravico zahtevati izključitev storitve za poljubno obdobje in kadarkoli ponovno vključitev.
  5. Storitev deluje od trenutka nakupa. Prodajni predračuni, ki so bili objavljeni pred nakupom, se ne bodo samodejno osveževali. Storitev za te ponudbe mora zagnati principal sam.
  6. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi in ima aktivno možnost prodaje.

   §3 Vračila

   1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
   2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
   3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact

     

    §4 Pritožbe

    Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

    1. Storitev ni bila opravljena v prijavljenem roku, naročnik je izvajalcu prijavil napako in ta ni bila odpravljena v prijavljenem roku

     Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
     Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.

      

     §5 Končne določbe

     V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.