XMAS DEAL
-35%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravila storitve PREMIUM certifikat verodostojnosti

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principal - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev PREMIUM certifikata verodostojnosti.
 3. Storitev certifikata verodostojnosti PREMIUM – v nadaljevanju storitev je sestavljena iz dodatne verifikacije uporabnika z možnostjo aktivne prodaje na platformi Merkandi in njegove certifikacije. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Strošek storitve - znesek, ki ga mora stranka plačati za zagotavljanje storitve certifikata verodostojnosti PREMIUM.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik odda naročilo storitve certifikata verodostojnosti PREMIUM preko spletne strani Merkandi. Cena storitve je navedena na strani za naročilo storitve in velja za eno preverjanje, ki ga opravi stranka.
  2. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme potrditveno sporočilo. Naročnik ima od tega trenutka naprej neomejen čas za izpolnjevanje storitvenega obrazca, v katerem bo izvajalcu posredoval potrebne podatke za začetek preverjanja.
  3. Po izpolnitvi storitvenega obrazca naročnik prične z njeno izvedbo v roku 3 delovnih dni od dneva izpolnitve. Če roka za izvedbo storitve ne bo mogoče upoštevati, se izvajalec zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil naročnika, v tem primeru pa je rok predmet individualnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.
  4. Šteje se, da je storitev opravljena v enem od dveh primerov:
   1. Ob izdaji certifikata verodostojnosti PREMIUM, če je bila verifikacija uspešna
   2. V trenutku zavrnitve izdaje PREMIUM certifikata verodostojnosti, če verifikacija ni bila uspešna
   3. Izvajalec si pridržuje pravico, da od naročnika zahteva dodatne dokumente.
   4. Izvajalec izjavlja, da bo vse dokumente, ki jih bo poslal izvajalec, uničil v 72 urah po koncu preverjanja.
   5. O rezultatu preverjanja bo izvajalec obvestil naročnika po elektronski pošti. Izvajalec si pridržuje pravico, da ne razkrije razloga za zavrnitev izdaje certifikata verodostojnosti PREMIUM in\/ali podrobnosti preverjanja.
   6. Postopek preverjanja je poslovna skrivnost izvajalca.
   7. Zavrnitev izdaje PREMIUM potrdila o verodostojnosti ne pooblašča naročnika za zahtevanje vračila kupnine za kupljeno storitev.
   8. Izvajalec si pridržuje pravico, da brez navedbe razloga prekliče certifikat verodostojnosti PREMIUM v primeru prejema kakršnega koli obvestila, ki spodkopava verodostojnost naročnika.
   9. PREMIUM certifikat verodostojnosti se izda za 5 let.
   10. Veljavnost PREMIUM certifikata verodostojnosti je strogo odvisna od aktivnega statusa računa Principala na platformi Merkandi.
   11. Izvajalec si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja naročnika v celotnem obdobju veljavnosti certifikata.
   12. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi in ima aktivno možnost prodaje.
   13. Potrdilo je lahko dostavljeno le v enem od naslednjih jezikov: angleščina, španščina, nemščina, francoščina, italijanščina ali poljščina.

    §3 Vračila

    1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
    2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
    3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact

      

     §4 Pritožbe

     Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

     1. Storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi izvajalca, razen v primeru zavrnitve podelitve PREMIUM certifikata verodostojnosti zaradi negativnega rezultata verifikacije.

      Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
      Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.
       

      §5 Odgovornost

      Izvajalec je odgovoren samo za preverjanje naročnika. Izvajalec ne odgovarja za njegovo zanesljivost, tako takoj po preverjanju kot ves čas trajanja certifikata.

       

      §6 Končne določbe

      V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.