FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati
24 Število preostalih paketov

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Predpisi službe za preverjanje izvajalcev

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Naročnik - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev preverjanja izvajalca.
 3. Storitev preverjanja izvajalca – v nadaljevanju storitev je sestavljena iz preverjanja izvajalca, ki ga navede naročnik, in mu nato posreduje poročilo z vsemi ugotovljenimi podatki, ki so lahko v pomoč naročniku pri odločitvi za sodelovanje z izbranim izvajalcem. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Strošek storitve - znesek, ki ga mora naročnik plačati za izvedbo storitve preverjanja izvajalca.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik odda naročilo storitve preverjanja izvajalca preko spletne strani Merkandi. Cena storitve je navedena na strani za naročilo storitve in se nanaša na preverjanje enega izvajalca, ki ga navede naročnik.
  2. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme potrditveno sporočilo. Naročnik ima od tega trenutka naprej neomejen čas za izpolnjevanje storitvenega obrazca, v katerem bo izvajalcu posredoval potrebne podatke o preverjenem izvajalcu, ki ga želi verificirati.
  3. Po izpolnitvi storitvenega obrazca naročnik prične z njeno izvedbo v roku 3 delovnih dni od dneva izpolnitve. Če roka za izvedbo storitve ne bo mogoče upoštevati, se izvajalec zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil naročnika, v tem primeru pa je rok predmet individualnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.
  4. Storitev se šteje za zaključeno, ko je Stranki poslano poročilo o preverjanju, ki vključuje:
   1. osnovne podatke o izvajalcu, kot so naslov, država, telefonske številke, e-naslovi, pravna oblika itd.
   2. informacije o glavnih dejavnikih tveganja
   3. informacije o upravi, delničarjih in zgodovini družbe
   4. podatek o rezultatu preverjanja posameznih področij dejavnosti družbe
   5. ocena izvajalca
   6. Izvajalec bo poslal vse pridobljene podatke, s pridržkom, da morda niso na voljo vsi zgornji seznami. Vse podatke bo izvajalec poslal na elektronski naslov, ki ga je naročnik navedel v uporabniškem računu ali navedel ob naročilu izvajalčeve storitve preverjanja.
   7. Če izvajalec ne more preveriti izvajalca, ki ga je navedel naročnik, se plačani znesek storitve vrne na račun naročnika v roku 3 delovnih dni. Povračilo se izvrši v enaki obliki kot plačilo storitve s strani Stranke. Če takšno vračilo ni možno, bo izvajalec kontaktiral naročnika, da se dogovorimo o drugi obliki vračila.
   8. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi.
   9. Poročilo o preverjanju je lahko dostavljeno samo v enem od naslednjih jezikov: angleščina, španščina, nemščina, francoščina, italijanščina ali poljščina.

     

    §3 Vračila

    1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
    2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
    3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact

     §4 Pritožbe

     Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

     1. Storitev s strani izvajalca ni bila opravljena v roku, določenem kot datum dostave zapisnika o preverjanju.
     2. Naročnik je prejel zapisnik o preverjanju za drugega izvajalca, kot je bil naveden v naročilu.

      Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact. V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
      Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.
       

      §5 Odgovornost

      Izvajalec je odgovoren samo za to, da naročniku posreduje poročilo o preverjanju. Poročilo je pripravljeno z največjo skrbnostjo na podlagi zanesljivih virov, vendar izvajalec ne odgovarja za zanesljivost izvajalca ter za pravilnost in ažurnost podatkov v poročilu. Izvajalec izjavlja, da je ocena izvajalca povzetek vseh opravljenih preverjanj. Pozitivna ocena izvajalca ne pomeni, da pri sodelovanju z izvajalcem ni tveganja. Zato se stranka zavezuje k sodelovanju in vse posle z nasprotno stranko izvaja na lastno odgovornost.

       

      §6 Končne določbe

      V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.