FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati
24 Število preostalih paketov

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravila storitve STANDARDni certifikat verodostojnosti

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principal - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev STANDARDNEGA certifikata verodostojnosti.
 3. Storitev certifikata verodostojnosti STANDARD - v nadaljevanju storitev je sestavljena iz dodatne verifikacije uporabnika z možnostjo aktivne prodaje na platformi Merkandi in njegove certifikacije. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Strošek storitve - znesek, ki ga mora stranka plačati za izvedbo storitve STANDARDNEGA certifikata verodostojnosti.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik odda naročilo za storitev certifikata verodostojnosti STANDARD preko spletne strani Merkandi. Cena storitve je navedena na strani za naročilo storitve in velja za eno preverjanje, ki ga opravi stranka.
  2. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme potrditveno sporočilo. Naročnik ima od tega trenutka naprej neomejen čas za izpolnjevanje storitvenega obrazca, v katerem bo izvajalcu posredoval potrebne podatke za začetek preverjanja.
  3. Po izpolnitvi storitvenega obrazca naročnik prične z njeno izvedbo v roku 3 delovnih dni od dneva izpolnitve. Če roka za izvedbo storitve ne bo mogoče upoštevati, se izvajalec zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil naročnika, v tem primeru pa je rok predmet individualnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.
  4. Šteje se, da je storitev opravljena v enem od dveh primerov:
   1. Ob izdaji potrdila STANDARD o verodostojnosti, če je bila verifikacija uspešna
   2. V trenutku zavrnitve izdaje potrdila o verodostojnosti STANDARD, če preverjanje ni bilo uspešno.
   3. Izvajalec si pridržuje pravico, da od naročnika zahteva dodatne dokumente.
   4. Izvajalec izjavlja, da bo vse dokumente, ki jih bo poslal izvajalec, uničil v 72 urah po koncu preverjanja.
   5. O rezultatu preverjanja bo izvajalec obvestil naročnika po elektronski pošti. Izvajalec si pridržuje pravico, da ne razkrije razloga za zavrnitev izdaje certifikata STANDARDNE verodostojnosti in\/ali podrobnosti preverjanja.
   6. Postopek preverjanja je poslovna skrivnost izvajalca.
   7. Zavrnitev izdaje STANDARDNEGA potrdila o verodostojnosti ne pooblašča naročnika, da zahteva vračilo kupnine za opravljeno storitev.
   8. Izvajalec si pridržuje pravico, da brez navedbe razloga prekliče certifikat verodostojnosti STANDARD v primeru prejema kakršnega koli obvestila, ki spodkopava verodostojnost naročnika.
   9. Certifikat verodostojnosti STANDARD se izda za eno leto.
   10. Veljavnost STANDARDNEGA certifikata verodostojnosti je strogo odvisna od aktivnega statusa računa naročnika na platformi Merkandi.
   11. Izvajalec si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja naročnika v celotnem obdobju veljavnosti certifikata.
   12. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi in ima aktivno možnost prodaje.

     

    §3 Vračila

    1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
    2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
    3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact

      

     §4 Pritožbe

     Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

     1. Storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi izvajalca, razen v primeru zavrnitve podelitve certifikata verodostojnosti STANDARD zaradi negativnega rezultata verifikacije.

      Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
      Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.
       

      §5 Odgovornost

      Izvajalec je odgovoren samo za preverjanje naročnika. Izvajalec ne odgovarja za njegovo zanesljivost, tako takoj po preverjanju kot ves čas trajanja certifikata.

       

      §6 Končne določbe

      V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.