XMAS DEAL
-35%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravilnik o zagotovljenem prevodu ponudb

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Naročnik - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev zagotovljenega prevoda ponudb.
 3. Storitev zagotovljenega prevoda ponudb – v nadaljevanju storitev, je prevod vsake nove prodajne ponudbe, ki jo naročnik objavi na spletni strani. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Stroški storitve - znesek, ki ga mora naročnik plačati, da zagotovi zajamčen prevod ponudb.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik odda naročilo za zagotovljen prevod ponudb preko spletne strani Merkandi. Cena storitve je navedena na strani za naročilo storitve in velja za zagotovljen prevod prodajnih ponudb za nedoločen čas, objavljenih na platformi.
  2. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme sporočilo o potrditvi aktivacije storitve. Od tega trenutka je storitev aktivna in vse prodajne ponudbe so prevedene do 3 ure po objavi, ne glede na jezik, v katerem so bile objavljene.
  3. Izvajalec si v upravičenih primerih pridržuje pravico podaljšati čas prevoda ponudb na 72 ur. V tem primeru naročnik ni upravičen do povračila.
  4. Izvajalec izjavlja, da ga bo naročnik v primeru pomanjkanja prevoda prodajnih ponudb o tem nemudoma obvestil. V tem primeru ima izvajalec 72 ur časa, da zagotovi prevod in reši problem. Če izvajalec v navedenem roku ne more rešiti problema, ima naročnik pravico zahtevati vračilo kupnine za opravljeno storitev. Povračilo se izvrši v enaki obliki kot plačilo storitve s strani Stranke. Če takšno vračilo ni možno, bo izvajalec kontaktiral naročnika, da se dogovorimo o drugi obliki vračila.
  5. Storitev deluje popolnoma avtomatsko, brez vpletanja naročnika.
  6. Naročnik ima pravico zahtevati izključitev storitve za poljubno obdobje in kadarkoli ponovno vključitev.
  7. Storitev prevajanja prodajne ponudbe prevaja prodajne ponudbe iz katerega koli jezika v vse, ki so na voljo na platformi Merkandi.
  8. Izvajalec za ponudbo storitev uporablja avtomatske prevajalske sisteme, prevode ne izvaja specializirano osebje.
  9. V primeru prodajnih ponudb z zelo malo vsebine in\/ali s številnimi skladenjskimi, črkovalnimi, slovničnimi ali stilističnimi napakami prevod morda ne bo mogoč. V takšnih primerih naročnik ni odgovoren za neopravljeno storitev.
  10. Storitev deluje od trenutka nakupa. Prodajne ponudbe, ki so bile objavljene pred nakupom, ne bodo prevedene.
  11. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi in ima aktivno možnost prodaje.

    

   §3 Vračila

   1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
   2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
   3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact

     

    §4 Pritožbe

    Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

    1. Storitev ni bila opravljena v prijavljenem roku, naročnik je izvajalcu prijavil napako in ta ni bila odpravljena v prijavljenem roku

     Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact. V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
     Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.
      

     §5 Odgovornost

     Izvajalec je odgovoren le za zagotovitev prevodov prodajnih ponudb. Ker se prodajne ponudbe prevajajo z avtomatiziranimi sistemi, izvajalec ne more biti odgovoren za pravilnost prevodov in s tem za posledice, ki izhajajo iz na njihovi podlagi sprejetih odločitev.

     §6 Končne določbe

     V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.