XMAS DEAL
-35%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravila storitve - pomoč namenskega svetovalca

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Naročnik - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev preverjanja izvajalca.
 3. Storitev namenskega svetovalca - v nadaljevanju storitev, obsega zagotavljanje pomoči uporabniku v obsegu, opisanem v §2. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Stroški storitve - znesek, ki ga mora stranka plačati, da lahko zagotovi storitev namenskega svetovalca.
 5. Poslovni paket - nabor dodatnih storitev, ki jih ponuja izvajalec in se prodajajo v paketu

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik lahko naroči storitev samo v enem od dveh navedenih primerov:
   1. V katerem koli paketu za podjetja (storitev je del vsakega od razpoložljivih)
   2. Kot dodatni paket 5 ur, ko že ima kupljen paket za poslovanje.
   3. Stranka preko spletne strani Merkandi odda naročilo za poslovni paket ali namensko storitev svetovalne podpore. Cena storitve je predstavljena na strani za naročilo storitve in se nanaša na pomoč namenskega svetovalca v skupnem številu ur, navedenem na strani.
   4. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme potrditveno sporočilo. Naročnik ima od tega trenutka naprej neomejen čas za izpolnjevanje storitvenega obrazca, v katerem bo izvajalcu posredoval potrebne kontaktne podatke z naročnikom.
   5. Po izpolnitvi storitvenega obrazca naročnik prične z njeno izvedbo v roku 3 delovnih dni od dneva izpolnitve. Če roka za izvedbo storitve ne bo mogoče upoštevati, se izvajalec zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil naročnika, v tem primeru pa je rok predmet individualnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.
   6. Storitev se šteje za izčrpano, ko stranka porabi skupno število ur, ki so na voljo v okviru storitve.
   7. Stranka lahko odda neomejeno število zahtevkov za pomoč namenskega svetovalca v okviru števila servisnih ur, ki so ji na voljo.
   8. Pomoč predanega svetovalca je na voljo samo po elektronski pošti v katerem koli jeziku ali po telefonu v naslednjih jezikih: angleščina, poljščina, španščina, nemščina, francoščina, italijanščina.
   9. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe razpoložljivosti telefonske podpore v katerem koli od jezikov. V tem primeru, če je sprememba v škodo naročnika (jezik ali jeziki, v katerih je bila do sedaj naročena pomoč namenskega svetovalca in\/ali jezik v njegovem uporabniškem profilu), ima pravico zahtevati vračilo vplačanih sredstev v sorazmerju s preostalim številom koriščenih ur po ceni paketa storitev.
   10. Če izvajalec v roku 3 delovnih dni ne more ponuditi pomoči namenskega svetovalca, ima naročnik pravico zahtevati vračilo denarja za kupljeno storitev. V primeru nakupa poslovnega paketa lahko uporabnik zahteva vračilo sorazmerne cene storitve, ki je del paketa. Plačani znesek za storitev se vrne na račun naročnika v roku 3 delovnih dni. Povračilo se izvrši v enaki obliki kot plačilo storitve s strani Stranke. Če takšno vračilo ni možno, bo izvajalec kontaktiral naročnika, da se dogovorimo o drugi obliki vračila.
   11. V sklopu storitve izvajalec ponuja pomoč na področju:
    1. stik s tujimi veletrgovci (vključno s posredovanjem, pogajanji, svetovanjem)
    2. delovanje platforme (vključno s svetovanjem)
    3. osnove mednarodne prodaje (pomoč na področju promocije, izbire izdelkov ipd.)
    4. Izvajalec si pridržuje pravico zavrniti pomoč v obsegu, ki ni naveden v točki 10. §2. V primeru takšne zavrnitve stranka ni upravičena do vračila kupnine.
    5. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi.

      

     §3 Vračila

     1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
     2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
     3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https:\/\/merkandi.pl\/contact.

       

      §4 Pritožbe

      Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

      1. Storitev s strani izvajalca ni bila opravljena v roku, določenem kot kontaktni datum za namene pomoči v obsegu, določenem v pogojih storitve.
      2. Izvajalec je s pomočjo namenskega svetovalca spremenil nabor ponujenih jezikov v skladu s tč 8 §2

       Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact. V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
       Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.

       §5 Odgovornost

       Izvajalec je odgovoren le za pomoč naročnika v določenem obsegu, pomoč je ponujena z največjo skrbnostjo in temelji na najboljšem znanju in sposobnostih izvajalca, vendar pa izvajalec ne odgovarja za učinke pomoči.

       §6 Končne določbe

       V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.Izvajalec je s pomočjo namenskega svetovalca spremenil nabor ponujenih jezikov v skladu s tč 8 §2

      3. moč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
       Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.
        

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.