FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati
24 Število preostalih paketov

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravila storitve prevajanja sporočil med uporabniki

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Naročitelj - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev prevajanja sporočil med uporabniki.
 3. Storitev prevajanja sporočil med uporabniki – v nadaljevanju storitev, je sestavljena iz prevoda vsake dohodne in odhodne elektronske pošte, ki jo pošlje sistem Merkandi, v jezik prejemnikov sporočila. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Stroški storitve - znesek, ki ga mora naročnik plačati za opravljanje storitve prevajanja sporočil med uporabniki.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik odda naročilo storitve prevajanja sporočil med uporabniki preko spletne strani Merkandi. Stroški storitve so predstavljeni na strani za naročilo storitve in se nanašajo na prevajanje dohodne in odhodne e-pošte Stranki za nedoločen čas v materni jezik obeh pogodbenih strank.
  2. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme sporočilo o potrditvi aktivacije storitve. Od tega trenutka naprej je storitev aktivna in vsa sporočila so prevedena v 3 urah od pošiljanja ali prejema.
  3. Izvajalec si v upravičenih primerih pridržuje pravico podaljšati čas prevoda sporočila na 72 ur. V tem primeru naročnik ni upravičen do povračila.
  4. Izvajalec določa, da ga bo naročnik v primeru odsotnosti prevoda sporočila o tem nemudoma obvestil. V tem primeru ima izvajalec 72 ur časa, da zagotovi prevod in reši problem. Če izvajalec v navedenem roku ne more rešiti problema, ima naročnik pravico zahtevati vračilo kupnine za opravljeno storitev. Povračilo se izvrši v enaki obliki kot plačilo storitve s strani Stranke. Če takšno vračilo ni možno, bo izvajalec kontaktiral naročnika, da se dogovorimo o drugi obliki vračila.
  5. Storitev deluje popolnoma avtomatsko, brez vpletanja naročnika.
  6. Naročnik ima pravico zahtevati izključitev storitve za poljubno obdobje in kadarkoli ponovno vključitev.
  7. Storitev prevajanja sporočil prevede sporočila iz katerega koli jezika v jezik prejemnika sporočila.
  8. Izvajalec za ponudbo storitev uporablja avtomatske prevajalske sisteme, prevode ne izvaja specializirano osebje.
  9. V primeru kratkih sporočil in\/ali ki vsebujejo številne sintaktične, črkovalne, slovnične ali slogovne napake, prevod morda ne bo mogoč. V takšnih primerih naročnik ni odgovoren za neopravljeno storitev.
  10. Storitev deluje od trenutka nakupa. Sporočila, ki so bila izmenjana pred nakupom, ne bodo prevedena.
  11. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi in ima aktivno možnost prodaje.

   §3 Vračila

   1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
   2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
   3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact

     

    §4 Pritožbe

    Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

    1. Storitev ni bila opravljena v prijavljenem roku, naročnik je izvajalcu prijavil napako in ta ni bila odpravljena v prijavljenem roku

     Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
     Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.
      

     §5 Odgovornost

     Izvajalec je odgovoren le za zagotovitev prevoda sporočila. Izvajalec posreduje tudi izvorno besedilo sporočila, da ga naročnik lahko prebere. Ker sporočila prevajajo avtomatizirani sistemi, izvajalec ne more biti odgovoren za pravilnost prevodov in s tem za posledice, ki izhajajo iz odločitev, sprejetih na njihovi podlagi.


     §6 Končne določbe

     V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.