XMAS DEAL
-35%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Pravila storitve iskanja blaga

§1 Splošne določbe

 1. Izvajalec – Merkandi LTD, v nadaljevanju Merkandi, s sedežem v Angliji, Enota 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Naročnik - podjetnik ali fizična oseba, ki naroči storitev iskanja blaga.
 3. Storitev iskanja izdelkov – v nadaljevanju storitev je sestavljena iz iskanja dobaviteljev za določeno blago v imenu naročnika, nato pa mu posreduje kontaktne podatke in vse dodatne informacije, potrebne za vzpostavitev stika s prodajalcem in nakup blaga. Storitev izvaja izvajalec.
 4. Strošek storitve - znesek, ki ga mora stranka plačati za izvedbo storitve iskanja blaga.

   

  §2 Obseg opravljene storitve

  1. Naročnik odda naročilo storitve iskanja blaga preko spletne strani Merkandi. Cena storitve je navedena na strani za naročilo storitve in se nanaša na iskanje enega izdelka po specifikaciji naročnika.
  2. Po plačilu naročene storitve s strani naročnika izvajalec prejme potrditveno sporočilo. Od tega trenutka naprej ima naročnik neomejen čas za izpolnjevanje storitvenega obrazca, v katerem izvajalcu posreduje specifikacijo blaga, ki ga želi naročiti.
  3. Po izpolnitvi storitvenega obrazca naročnik prične z njeno izvedbo v roku 3 delovnih dni od dneva izpolnitve. Če roka za izvedbo storitve ne bo mogoče upoštevati, se izvajalec zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil naročnika, v tem primeru pa je rok predmet individualnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.
  4. Storitev se šteje za zaključeno, ko so naročniku poslani naslednji podatki o najdenih ponudbah:
   1. internetni naslov prodajalca
   2. Internetni naslov iskanega blaga
   3. Kontaktni podatki prodajalca (vključno s telefonsko številko, e-poštnim naslovom, naslovom skladišča, imenom podjetja \/ prodajalca itd.)
   4. opis iskanega blaga s podatki (cena, minimalno naročilo, podrobnosti ponudbe, garancija itd.)
   5. Izvajalec bo poslal vse pridobljene podatke, s pridržkom, da morda niso na voljo vsi zgornji seznami. Vse podatke bo izvajalec poslal na e-poštni naslov, ki ga bo naročnik navedel v uporabniškem računu ali naveden ob naročilu storitve iskanja blaga.
   6. Če izvajalec ne najde ponudb za blago, ki ga išče naročnik, se plačani znesek storitve vrne na račun naročnika v roku 3 delovnih dni. Povračilo se izvrši v enaki obliki kot plačilo storitve s strani Stranke. Če takšno vračilo ni možno, bo izvajalec kontaktiral naročnika, da se dogovorimo o drugi obliki vračila.
   7. Storitev je na voljo za uporabo časovno neomejeno, s tem da je uporaba možna le, ko ima Naročitelj aktiven račun na platformi Merkandi.

     

    §3 Vračila

    1. Naročnik lahko prejme vračilo plačila za opravljeno storitev v 100 koledarskih dneh od dneva naročila storitve. Po preteku 100 koledarskih dni od datuma naročila storitve naročnik ni upravičen do vračila.
    2. Pogoj za vračilo je, da storitev ni zagnana. Z izpolnitvijo servisnega obrazca pravica do vračila preneha veljati, razen v primeru navedenega v tč. 6 §2 in tč. 1, 2 in 3 §4.
    3. Za vračilo se mora naročnik obrniti na službo za pomoč strankam Merkandi, katere kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.si/contact

     §4 Pritožbe

     Izvajalec omogoča uvedbo reklamacijskega postopka v naslednjih primerih:

     1. Storitev s strani izvajalca ni bila opravljena v roku, določenem kot datum dostave ponudb za blago.
     2. Naročnik ne more vzpostaviti stika z nobenim od prodajalcev, ki jih navede izvajalec
     3. Naročnik je prejel ponudbe za blago, ki ni navedeno v naročilu.

      Za vložitev pritožbe se obrnite na službo za pomoč strankam Merkandi. Kontaktni podatki so na voljo v kontaktnem zavihku na spletni strani: https://merkandi.pl/contact. V vsebini reklamacije je naročnik dolžan navesti vse svoje podatke, kontaktne podatke, številko plačanega računa ter navesti vsaj enega od zgoraj navedenih primerov, ki utemeljujejo začetek reklamacijskega postopka s strani Merkandija.
      Izvajalec je dolžan pritožbo obravnavati v 30 dneh od dneva potrditve prejema vloge.
       

      §5 Odgovornost

      Izvajalec je odgovoren le za to, da naročniku posreduje podatke o ponudbi in kontaktne podatke dobaviteljev. Izvajalec ne odgovarja za zanesljivost dobaviteljev ali pravilnost podatkov navedenih v ponudbah. Izvajalec izjavlja, da navedeni dobavitelji niso bili preverjeni s strani naročnika, zato se naročnik zavezuje k sodelovanju in vse posle izvaja na lastno odgovornost.

      §6 Končne določbe

      V zadevah, ki niso zajete v teh predpisih, se uporabljajo Splošni poslovni pogoji Merkandija in ustrezni pravni akti.

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.